Panasonic TX-P50ST50E

Design by HD Portal Team
More in 3D Plazma, Panasonic, TV (28 of 53 articles)
Panasonic TX-L47ET5E 2

LCD & OLED HDTV ISF i THX kalibracija
* KALIBRACIJA SVIH HDMI I DVB ULAZA
* KALIBRACIJA PRIMARNIH BOJA
* KALIBRACIJA SEKUNDARNIH BOJA
* KALIBRACIJA D65 TAČKE I GRAYSCALE-a
* TUNING POKRETNE REZOLUCIJE
* ELIMINACIJA GHOSTINGA
* SMANJIVANJE INPUT LAGA ZA GAMING